cultuur
en
educatie

2018
2019

Gooi en
Vecht-
streek

home > algemeen > algemene voorwaarden > het lesgeld

het lesgeld

Het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld. Het geldende tarief staat uiterlijk 1 augustus voorafgaand aan het nieuwe cursusjaar vermeld bij de activiteiten op deze website.

Bij muzieklessen staan tarieven per maand vermeld. Betaling vindt plaats per factuur in 1 termijn of per incasso in max. 8 termijnen. Instroom in de loop van het seizoen is mogelijk. Je betaalt dan lesgeld voor de resterende lessen en de betaling per incasso wordt dan verdeeld over de resterende termijnen. Hierdoor kan de daadwerkelijke maandelijkse afschrijving afwijken van het maandbedrag vermeld bij de cursus, c.q. hoger of lager uitvallen.

BTW-plicht: voor de deelnemers van 21 jaar en ouder moet Globe 21% BTW in rekening brengen. Bij de cursussen voor volwassenen staan daarom twee bedragen vermeld. Het laagste bedrag, exclusief BTW is voor deelnemers tot 21 jaar. Het hoogste bedrag, inclusief BTW, is voor deelnemers vanaf 21 jaar.