cultuur
en
educatie

2018
2019

Gooi en
Vecht-
streek

home > algemeen > fondsen

fondsen

Het Jeugdcultuurfonds, Leergeld Hilversum - Wijdemeren en het Jeugdsportfonds willen financiële drempels weghalen om zo ook kinderen in achterstandsposities de gelegenheid te geven om mee te doen door middel van actieve kunstbeoefening. De fondsen stimuleren daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in achterstandsposities. Bovendien draagt het daarmee bij aan een creatieve en innovatieve samenleving.

Jeugdcultuurfonds

www.jeugdcultuurfonds.nl

De kinderen of hun ouders kunnen niet zelf geld aanvragen voor de lessen. De aanvragen worden gedaan door bijvoorbeeld de leerkracht, de juf of meester van het kind, of de maatschappelijk werker die het gezin kent. Deze professionele krachten uit het onderwijs of de jeugdzorg doen dus de aanvraag voor het kind én ze schetsen de financiële situatie van het gezin.

Voor leerlingen van Globe geldt een speciaal tarief!

Zie: https://www.jeugdcultuurfonds.nl/wp-content/uploads/2017/09/Spelregels-Jeugdcultuurfonds-Hilversum.pdf

 

Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren

www.leergeldhw.nl

De ouders/verzorgers doen zelf een aanvraag bij Leergeld. Tijdens een huisbezoek van een intermediair wordt de hulpvraag besproken. Zo nodig kan Leergeld aanvullende hulp bieden. Bijvoorbeeld via een bijdrage aan de kosten van de muziekles, de sport of schoolkosten.

Het motto van Leergeld is: "Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen".