slider

Globe Centrum voor Kunst en Cultuur

CV GLOBE Centrum voor Kunst en Cultuur is hét centrum voor kunst en cultuur in Hilversum

Globe CKC is de plek waar een enthousiast, motiverend en hoogopgeleid team van professionals lessen, workshops en projecten aanbiedt en ontwikkelt in muziek, dans, beeldende kunst, theater, musical en nieuwe media. Zowel als aanbieder en ontwikkelaar van educatie op scholen, als in het individuele kunstonderwijs is CV Globe voortdurend bezig om de beleving en actieve beoefening van de verschillende kunstvormen te verankeren in alle lagen van de bevolking.

Door het ontwikkelen van vaardigheden, competenties en persoonlijke talenten, kan het zelfbeeld positief worden versterkt, krijgen (school)leerlingen en cursisten energie en verwerven een brede(re) culturele belangstelling. Als gevolg hiervan zullen het algemeen welbevinden en het zelfvertrouwen toenemen en de intellectuele prestaties verbeteren. Zo kan CV Globe een tastbare en waardevolle bijdrage leveren aan een prettige samenleving.

This is Sliced Diazo Plone Theme