Opzegging

De inschrijving van jaarcursussen geldt voor een heel schooljaar, van 1 augustus t/m 31 juli. De lesgelden hebben betrekking op het gehele schooljaar.

Wilt u de jaarcursus opzeggen, dan doet u dit schriftelijk, per brief of e-mail vóór 1 juli voorafgaande aan het nieuwe schooljaar.

Bij tussentijdse opzegging blijft de verplichting tot betaling van het volledige lesgeld bestaan. Hiervan wordt slechts afgeweken als de opzegging geschiedt op medisch advies(het lesgeld wordt dan verminderd met zoveel maanden als, na ontvangst van de schriftelijke mededeling, geen lessen meer worden gevolgd). Bij verhuizing buiten de gemeente dient een opzegtermijn van 3 maanden in acht genomen te worden.

Voor korte cursussen geldt een overeenkomst voor de looptijd van de cursus.Deze cursussen kunnen niet tussentijds worden opgezegd.

This is Sliced Diazo Plone Theme