Tarieven

Tarieven muziek voor kinderen en jongeren

Proefles: Een proefles is gratis.

Muziekinstrument Op Proef: Dit is een serie van 4 tot 8 lessen van totaal 120 minuten. Je kiest in overleg met de docent bijvoorbeeld voor 6 lessen van 20 minuten of voor 4 lessen van 30 minuten. Je kunt je per docent slechts één keer voor een proefles of voor Muziekinstrument Op Proef inschrijven. Het lesgeld bedraagt € 130 per cursus.

Keuze A - 15 minuten: Je krijgt les in een groep van 2 of 3 leerlingen, met 2 leerlingen krijg je 30 minuten les en met 3 leerlingen 45 minuten. De lessen zijn wekelijks, met uitzondering van de schoolvakanties. Aan het einde van het schooljaar stroom je automatisch door naar de Keuze B - 20 minuten. Het lesgeld bedraagt € 57 per maand gedurende 10 maanden, te betalen in 1,2,4 of 8 termijnen.

Keuze B - 20 minuten: Je krijgt les in een groep van 2 of 3 leerlingen, met 2 leerlingen 40 minuten les, met 3 leerlingen 60 minuten. De lessen zijn wekelijks met uitzondering van de schoolvakanties. Bij sommige docenten is het mogelijk 20 minuten individueel te volgen. Het lesgeld bedraagt € 76 per maand gedurende 10 maanden, te betalen in 1,2,4 of 8 termijnen.

Keuze C, D individueel les vanaf 25 minuten: Je krijgt wekelijks individueel les, met uitzondering van de schoolvakanties. Het lesgeld voor Keuze C - 25 minuten bedraagt € 95 per maand gedurende 10 maanden, te betalen in 1,2,4 of 8 termijnen. Het lesgeld voor Keuze D - 30 minuten bedraagt € 114 per maand gedurende 10 maanden, te betalen in 1,2,4 of 8 termijnen.

Strippenkaart: Een strippenkaart is er voor jongeren vanaf 16 jaar. Je laat de kaart aftekenen door de docent en je maakt voor elke les een nieuwe afspraak. De strippenkaart geeft recht op 300 minuten les en is geldig tot een jaar na afgifte. Kosten: € 300 per kaart.

Bij de inschrijving voor een cursus is de procedure als volgt:  De inschrijving wordt aan de docent gegeven die zo snel mogelijk contact opneemt voor het maken van een eerste lesafspraak. De docent bepaalt, in overleg met u, de lesdag en tijd. De docent stelt de administratie op de hoogte van de lesafspraken, vanaf dat moment is uw inschrijving definitief.

Tarieven muziek vanaf 21 jaar

Proefles: Een proefles is gratis.

Keuze A: Een maal per 14 dagen 30 minuten, het lesgeld bedraagt € 69 incl. 21% BTW per maand gedurende 10 maanden, te betalen in 1,2,4 of 8 termijnen.

Keuze B: elke week 20 minuten of 1x per 14 dagen 40 minuten, het lesgeld bedraagt € 92 incl. 21% BTW per maand gedurende 10 maanden, te betalen in 1,2,4 of 8 termijnen.  

Keuze C: elke week 25 minuten, het lesgeld bedraagt € 115,00 incl. 21% BTW per maand gedurende 10 maanden, te betalen in 1,2,4 of 8 termijnen.  

Keuze D: elke week 30 minuten of 1x per 14 dagen 60 minuten, het lesgeld bedraagt € 138 incl. 21% BTW per maand gedurende 10 maanden, te betalen in 1,2,4 of 8 termijnen. U kunt ook samen met andere volwassenen lessen volgen, de lestijd verdubbelt dan.

Strippenkaart: Globe heeft een strippenkaart van 300 minuten. In overleg met de docent worden lesduur, lestijd en de datum waarop de les wordt gevolgd bepaald.
De strippenkaart wordt in het algemeen afgenomen door enigszins gevorderde muzikanten. Zij gebruiken deze kaart bijvoorbeeld om af en toe - alleen of met anderen - te spelen, voor het opfrissen van hun speelvaardigheid of voor coaching van een eigen ensemble. De strippenkaart is geldig tot een jaar na afgifte. U kunt telkens een kaart bijkopen wanneer u alle minuten hebt gebruikt en nog meer lessen wilt volgen. Een strippenkaart kost € 365 incl. 21% BTW.

Bij de inschrijving voor een instrument is de procedure als volgt: De inschrijving wordt aan de docent gegeven die zo snel mogelijk contact opneemt voor het maken van een eerste lesafspraak. De docent bepaalt, in overleg met u, de lesdag en tijd. De docent stelt de administratie op de hoogte van de lesafspraken, vanaf dat moment is uw inschrijving definitief.

This is Sliced Diazo Plone Theme