Verhindering en lesuitval

Bent u of uw kind wegens ziekte of door andere omstandigheden afwezig dan kunt u zich telefonisch afmelden bij Globe 035-6886800 of rechtstreeks bij de desbetreffende docent.

De gemiste lessen kunt u helaas niet inhalen.

Wanneer u of uw kind verhinderd bent aanwezig te zijn bij een workshop waar u zich voor hebt ingeschreven, dient u dit minimaal 24 uur van te voren aan de administratie door te geven.

In alle andere gevallen zijn wij genoodzaakt het cursusgeld in rekening te brengen.

Leerlingen die in Weesp lessen volgen ontvangen van hun docent het telefoonnummer van Weesp waarop de afmelding ingesproken kan worden.

Gaat uw les niet door wegens afwezigheid van de docent dan stelt de docent u hiervan telefonisch of via e-mail op de hoogte.

Bij ziekte van de docent komen de eerste twee lessen te vervallen. Voor de volgende lessen wordt getracht vervanging te verzorgen. Wanneer vervanging niet mogelijk is, wordt het lesgeld vanaf de derde niet genoten les gerestitueerd.

Het is in verband met het doorgeven van de lesuitval, handig om er voor te zorgen dat uw docent over een telefoonnummer of e-mailadres beschikt waarop u makkelijk bereikbaar bent.

This is Sliced Diazo Plone Theme